Järnbrist är den vanligaste mineralbristen globalt. Det är främst kvinnor och vegetarianer som är i riskzonen att drabbas. Det finns flera olika anledningar till att järnbrist (järnbristanemi) kan uppstå, men det är vanligt att kvinnor drabbas i samband med graviditet eller kraftiga menstruationsblödningar.

Varför behöver vi järn?

För att förstå vad som händer om vi drabbas av järnbrist måste vi först ha klart för oss av vad järn har för funktion i kroppen. Järnet behövs främst för kroppens transport av syre. I blodet finns ett ämne som heter hemoglobin och som järnet binder till. Till järnet binder i sin tur syre som vi får i oss när vi andas. Hemoglobinet transporterar sedan, med järnets hjälp, syre från lungorna ut till kroppens alla organ.

Hur uppstår järnbrist?

Järnbrist uppstår när förlusterna av järn är större än intaget. När kroppens förråd av järn successivt minskar kommer det till slut att uppstå en brist. När detta händer kan inte kroppen längre bilda fungerande hemoglobin och följden blir att syretransporten i kroppen försämras kraftigt. Det ger en rad typiska symtom som du kan läsa om här nedan.

Symtom

3 vanliga symtom

  • Trötthet
  • Andfåddhet
  • Blekhet

Järnbrist medför att kroppens syretransport blir lidande. När syre inte kan transporteras lika effektivt från lungorna och ut i kroppen drabbas vi av en form av syrebrist. Denna syrebrist gör att vi blir andfådda, trötta och ofta även bleka. Det är också vanligt att immunförsvaret försämras så att vi blir mer mottagliga för infektioner av olika slag.

Vem är i riskzonen?

Kvinnor i fertil ålder som varje månad förlorar blod via menstruationsblödningar kan vara i riskzonen för att drabbas av järnbrist. Detta gäller framför allt om man lider av kraftiga menstruationsblödningar och förlorar mycket blod varje månad. Även gravida är i riskzonen eftersom intaget av järn ska täcka både fostrets och mammans behov. Av denna anledning får i stort sett alla gravida kvinnor tillskott på järn i slutet av graviditeten när barnet är så stort att intaget via kosten inte längre räcker. Ytterligare en riskgrupp är vegetarianer som ofta har ett mycket begränsat intag av järn eftersom animaliska livsmedel utesluts ur kosten.

Behandling

Järnbrist är enkelt att behandla och sker genom att man får äta tillskott på järn tills förråden fyllts på och nivåerna åter är normala. Eftersom järn är giftigt i större mängder är det viktigt att man alltid följer läkares rekommendation och att man aldrig tar tillskott på järn om man inte behöver.