Pancreatoduoenectomy (PD) är en komplicerad operation där man försöker operera bort cancertumörer bland annat från bukspottkörtelns övre del. Det här kallas även för en Whipple procedure. I en studie där 122 patienter som genomgick PD så kom man fram till att tidigt intag av en kombination av Creon i kombination med en diet rik på BCAA reducerade risken för fettlever orsakad av övervikt så kallad non alcoholic fatty liver disease (NAFLD).

Vad är NAFLD?

NAFLD är en engelsk term för leverförfettning, och det här är ett begrepp som beskriver en rad olika typer av leverförfettningar som alla har uppstått oberoende av alkoholförbruk. Med fettlever så menar man leversteatos vilket innebär att minst 5 % av leverns vikt består av fett. Man kan upptäcka fettlever genom en leverbiopsi eller genom ultraljud. Det har ju länge varit så att man har sett ett samband mellan fettlagring i levern och alkoholförbruk i höga doser men under 1980-talet så kunde man fastställa att fettet även kunde lagras till följd av inflammation i levern hos patienter i medelåldern.

Inflammation är ju något som lätt kan uppstå då man genomgår svårare operationer och då är det förstås intressant att se hur man kan motverka följderna av detta däribland fettlever.

BCAA och Creon

I studien där man såg närmre på hur en diet rik på BCAA tillsammans med Creon, som är en bukspottkörtel och enzymutbytesprodukt, så delade man in patienterna i olika grupper. 91 personer fick Creon och BCAA innan operationen medan 31 personer sondmatades med dessa ämnen dagen efter operationen. Efter operationen så följde man patienterna under 180 dagars tid och resultatet var tydligt, tidig förberedelse inför operationen med Creon och BCAA i kosten reducerade risken för fettlever efter operationen.

Creon är sedan många år tillbaka ett godkänt preparat i Sverige och den här medicinen behövs efter en operation av bukspottskörteln eftersom körteln efter operationen inte kan tillverka matsmältningsenzymer på samma sätt som tidigare. Med Creon så får man dessa enzymer som kommer från grisars bukspottskörtlar. Efter en operation så får man denna medicin tillsammans med måltider, även med mindre mellanmål. Med de nya rönen så kan det kanske bli så att man kombinerar Creon med BCAA och behandlar redan innan operationen för att på så vis hjälpa patienten med att motverka utveckling av fettlever till följd av inflammation.

Källa till denna artikel finner du här.