Svartkumminblomman heter Nigella Sativa och den har sitt ursprung i sydvästra Asien. Blommans frökapsel är full av de svarta frön som sedan urminnes tider har använts i matlagning och som läkemedel. Namnet kan få en att tro att det rör sig om kummin och det kan bli lite förvirrande för även om svartkummin är black seed på engelska så händer det att fröet även kallas för black caraway vilket alltså blir svart kummin på svenska men som inte är samma sak som kummin. På svenska så kan man även kalla fröerna från Nigella blomman för helvetesfrön eller lökfrön. Det är alltså från detta frö som man får oljan som har så många hälsofördelar, och oljan kan användas både utvärtes och invärtes. Du kan läsa mer om svartkumminoljan här.

Hälsofördelar med svartkumminolja

Den här oljan har blivit så populär världen över för att den erbjuder så många hälsofördelar. Man har länge använt själva fröna för att lindra problem med astma såväl som inflammationssjukdomar och det är välkänt att svartkumminoljan är effektiv mot eksem och andra problem med huden. När man behandlar hudproblem så använder man oljan utvärtes men det händer också att man väljer att smörja in bröstet med oljan för att lindra hosta så man kan se att utvärtes bruk även kan ge viss invärtes effekt.

Något som är av stort intresse i en tid då vi ser att alltfler bakterier blir resistenta mot antibiotika är att svartkumminoljan kan tänkas ha egenskaper som gör att den fungerar i likhet med kända penicillin som amoxillin och tetracyclin. Det behövs förstås mer forskning i ämnet men det finns redan nu rön som tyder på att vi skulle kunna dra stor nytta av svartkummin för att få kål på superbakterierna som sätter skräck i en hel värld.

I oljan så finns det så kallade phytokemikalier, thymoquinone och thymohydroquinone, och man har testat med dessa kemikalier på möss. Testerna har visat att de här kemikalierna kan ge en minskning av cancerceller på 52 %. Det finns alltså anledning till att fortsatt se på hur svartkumminoljan skulle kunna användas i förebyggande syfte såväl som behandling av cancer.

Det är numera också känt att svartkumminolja kan vara en bra hjälp då man vill gå ner i vikt genom att till exempel fungera på ett aptitdämpande vis.